Miten usein hierontaa kannattaa käyttää?

Tämä kysymys toistuu vastaanotollamme päivittäin, joten puretaanpa asiaa hiukan.

Hierontaa voidaan käyttää säännöllisesti, sarjana lyhyen aikavälin sisällä, satunnaisesti oireiden ilmettyä, silloin tällöin rentoutuakseen tai liikunnasta palautumiseen. Tapoja käyttää hierontaa on siis monia ja käyn näitä läpi siinä järjestyksessä mikä on meillä käyvien asiakkaiden osalta yleisintä.

Säännöllinen hieronnassa käyminen. Ihmiset, jotka ovat pitkän aikavälin kuluessa huomanneet oireiden säännöllisen ilmentymisen ja kokevat saavansa hieronnasta apua käyttävät hierontaa säännöllisesti useimmiten 2, 4, 6 tai 8 viikon välein. Kukin parhaaksi kokemallaan syklillä. Tämän tyyppisen ennaltaehkäisevän hieronnan tarkoitus on nimensä mukaisesti estää hyvin todennäköisesti uusiutuvia oireita. Oireena voi olla vaikkapa usein toistuva kova päänsärky. Hierontavälien pituus on hyvin yksilöllinen ja yleensä asiakkaat jotka säännöllisesti käyvät hieronnassa ovat kokemuksensa kautta havainneet tietyn hierontavälin sopivan parhaiten oireidensa tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn.

Hierontaa sarjassa lyhyen aikavälin sisällä? Sarja tarkoittaa yleensä 2-3 hoitokertaa ja lyhyt aikaväli 1-2 viikkoa. Yleisesti taustalla on, että ollaan jo mahdollisesti yritetty ajan kanssa (kehon oma paranemisprosessi) oireita parantaa ja mahdollisesti kokeiltu lääkkeitä tai jotai muuta hoitomuotoa ilman merkittäviä tuloksia ja on päädytty kokeilemaan hieronnan tehoa. Tällöin käydään hieronnallisesti kehoa läpi oireiden vaatiman alueen mukaan. Palaudutaan hieronnasta ja tunnustellaan oireita 2-3 päivää ja tullaan uudelleen hoitoon. Pohditaan hoidon tehoa yhdessä asiakkaan kanssa ja mahdollisesti muokataan hoitosuunnitelmaa tarpeen mukaan. Jos hoito tuntuu tehoavan, voidaan hoitoa tarpeen mukaan jatkaa. Ellei apua oireisiin saada 2-3 kerran jälkeen voidaan sulkea pehmytkudoksen kitkat, kireydet yms. pois oireiden aiheuttajana ja etsiä apua toisaalta, kuten fysioterapeutilta.

Osa asiakkaistamme käy hoidossa vain kun isompia oireita on, kertaluontoisesti. Jo yhdestä kerrasta voi saada merkittävän avun oireisiin ja osa asiakkaista kokee saavansa hieronnasta jo yhdestä käyntikerrasta sen avun mitä hieronnalla voidaan saavuttaa. Iso osa näistä asiakkaista ilmaantuu vastaanotolle kerran-pari vuodessa ja useasti saman oireen kanssa hakien ensiapua oireisiinsa. Useat heistä toteavat hieronnan jälkeen, että olisi hyvä varmasti käydä useamminkin. Tämä voisi olla hyvä ratkaisu, mutta toisaalta juuri akuuteimmassa vaiheessa hieronnan tehoa voidaan mitata hyvinkin tarkasti jopa heti hieronnan jälkeen. Samalla voidaan myös saada suurin mahdollinen apu kun oireet ovat pahimmillaan. Tämän tyyppisessä tavassa käyttää hierontaa ei siis missään tapauksessa ole mitään väärää ja joillekkin tämä metodi antaa parhaan hoitovasteen.

Tarviiko hierontaan tullessa olla jotain erityistä vaivaa? Ei missään tapauksessa. Osa asiakkaistamme käyttää hierontaa puhtaasti rentoutuakseen. Hieronta on aikaa itselle niin henkisesti kuin fyysisestikkin. Tällöin hierontaa käytetään mielivaltaisesti juuri silloin kun on tarvetta ja niin useasti kuin hyvältä tuntuu. Rentouttavaa hierontaa voidaan myös hyvin käyttää säännöllisesti.

Urheilijoiden hieronnan tarve voi hyvin olla viikottaista.

Liikkuvat ihmiset käyttävät hierontaa ajoittain palautuakseen harjoitusrasituksesta. Useimmiten kovan harjoittelujakson aikana tai viikko-kaksi ennen kilpailusuoritusta kovan harjoitusjakson jälkeen. Toiset voivat valmistautua tehokkaammin muutamia viikkoja vaikkapa kympin juoksulle tai maratonille milloin hieronnalle on tarvetta muutamia kertoja. Jos harjoittelu on läpivuotista ja kilpailuja pitkin vuotta niin silloin säännölliselle hieronnalle on luonnollinen tarve.

Ei siis ole yhtä oikeaa tapaa käyttää eikä toistaa hierontaa. Painotamme aina asiakkaalle kehon kuuntelua hoidon jälkeen. Jos hoito auttaa, mutta oireita vielä esiintyy niin toista käsittelyä hetimmiten uudelleen. Jos hoitovaste taas oli neutraali niin anna toinen tai kolmaskin mahdollisuus jolloin hoitoa muutetaan ja etsi vasta sen jälkeen apua toisaalta ellei oireet helpota.

Hieronta on hyvin kokemusperäistä ja jokaisesta hoitokerrasta tulisi siis viisastua tavalla tai toisella niin asiakkaan kuin hierojankin. Käytä hierontaa siis hoito kerrallaan kehoa kuunnellen ja reagoi omien tuntemusten ja hierojan ohjeiden mukaan.

Oman aikasi hierontaan voit varata suoraan täältä.

Miten pitkän hieronta-ajan tarvitsen? Lue lisää täältä.

Klassisen- ja urheiluhieronnan eroista voit lukea täältä.